กลับ

อำเภอ เทพา

นายอำเภอ นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์

จำนวนประชากรทั้งสิ้น    รวม 67,766  คน

จำนวนประชากรชาย      รวม 33,904  คน

จำนวนประชากรหญิง     รวม 33,862 คน

ผลิตภัณฑ์ OTOP

กะปิเทพา

 นางสุนีย์  หัดขะเจ บ้านเลขที่  32  หมู่ที่  2  บ้านพระพุทธ ต.เทพา อำเภอเทพา  จังหวัด สงขลา โทร.01-8988344

ปลากะตักอบแห้ง

 บ้านพระพุทธ ต.เทพา อำเภอเทพา  จังหวัด สงขลา โทร.01-8988344

น้ำผึ้ง

บ้านปริก ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โทร.09-5965954

น้ำกระเจี๊ยบพร้อมดื่ม

บ้านลำไพลตก ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โทร.074-478389

แหล่งท่องเที่ยว

หาดสะกอม
อยู่ทางใต้ของเส้นทาง สงขลา-จะนะ-เทพา ห่างจากตัวเมืองสงขลา ระยะทาง 53 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอจะนะ 15 กิโลเมตร มีถนนลูกรังเข้าถึงชายหาด ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร นับเป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อน แค้มปิ้ง และสามารถเช่าเรือประมงข้ามไปตกปลาที่เกาะขาม ซึ่งมีปลาชุกชุม อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร และบริเวณหาดแห่งนี้มีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกมากมาย อีกทั้งยังมีที่พักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย เช่น สะกอมเบย์รีสอร์ท ลีลารีสอร์ท และสะกอมคาบานา

หาดสร้อยสวรรค์
หาดสร้อยสวรรค์ เป็นสถานที่พักผ่อนริมทางที่แขวงการทางหลวง จังหวัดสงขลา จัดสร้างให้นักท่องเที่ยวแวะพักผ่อน อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 27 ช่วงอำเภอจะนะไปอำเภอเทพา ชายหาดมีความยาว 3-4 กิโลเมตร ในวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ

 

คำขวัญจังหวัด        นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ                             ถิ่นธุรกิจแดนใต้

คำขวัญอำเภอ         พระสามองค์คู่บ้าน ตระหง่านเกาะขาม หาดงามทรายขาว ข้าวแกงไก่ทอด                             รีสอร์ทเชียงราย

ประวัติความเป็นมา     อำเภอเทพาเดิมมีฐานะเป็นเมืองเทพา จัดอยู่ในระดับ "เมืองจัตวา"  

ขึ้นตรงต่อเมืองพัทลุง ทุก ๆ ปีเจ้าเมืองจะต้องนำต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปถวายเจ้าเมืองพัทลุง

เป็นประจำ ในปี พ.ศ.2329  ในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงโปรดให้ยกเมือง

ทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเมืองตรี ในปี พ.ศ.2444 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ได้ทราบปรับปรุงเมืองการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ และได้ทราบจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ได้ยกเมืองเทพา

 ออกจากเมืองสงขลา โดยตั้งขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอเทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา โดยตั้งที่ว่าการอำเภอที่บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 2 

ตำบลเทพา ต่อมาปี พ.ศ.2475 การคมนาคมสะดวก มีรถไฟผ่านท้องที่อำเภอเทพา 

จึงย้ายที่ว่าการอำเภอเทพาจากบ้านพระพุทธ มาตั้งที่บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา

 ใกล้กับสถานีรถไฟ "ท่าม่วง" ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟท่าม่วงเป็นสถานี "เทพา" ให้ตรงกับคำว่า "อำเภอเทพา" 

ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพา ประมาณ 500 เมตร 

อาชีพหลัก                 ได้แก่ เกษตรกรรม ประมง ค้าขาย 

อาชีพเสริม                 ได้แก่ ปศุสัตว