อำเภอเมืองเทพา

นายอำเภอ  ประวัติความเป็นมา  จำนวนประชากร  พื้นที่  แหล่งท่องเที่ยว  อาชีพหลัก  คำขวัญประจำอำเภอ  OTOP

คำขวัญประจำจังหวัดสงขลา

นกน้ำ้เพลินตา       สมิหลาเพลินใจ

เมืองใหญ่สองทะเล   เสน่ห์สะพานป๋า

ศูนย์การค้าแดนใต้

 

 

 

 

 

 

คำขวัญประจำอำเภอ

 

 พระสามองค์คู่บ้าน ตระหง่านเกาะขาม หาดงามทรายขาว

ข้าวแกงไก่ทอด รีสอร์ทเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

back

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

 

อำเภอเทพาเดิมมีฐานะเป็นเมืองเทพา จัดอยู่ในระดับ "เมืองจัตวา"  ขึ้นตรงต่อเมืองพัทลุง ทุก ๆ ปีเจ้าเมืองจะต้องนำต้นไม้เงินต้นไม้ทอง

ไปถวายเจ้าเมืองพัทลุงเป็นประจำ ในปี พ.ศ.2329  ในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงโปรดให้ยกเมืองเทพา 

ขึ้นกับเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเมืองตรี ในปี พ.ศ.2444 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทราบปรับปรุงเมืองการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ

 และได้ทราบจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ได้ยกเมืองเทพา ออกจากเมืองสงขลา โดยตั้งขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอเทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา 

โดยตั้งที่ว่าการอำเภอที่บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพา  ต่อมาปี พ.ศ.2475 การคมนาคมสะดวก มีรถไฟผ่านท้องที่อำเภอเทพา 

จึงย้ายที่ว่าการอำเภอเทพาจากบ้านพระพุทธ มาตั้งที่บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา ใกล้กับสถานีรถไฟ "ท่าม่วง" 

ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟท่าม่วงเป็นสถานี "เทพา" ให้ตรงกับคำว่า "อำเภอเทพา" 

ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพา ประมาณ 500 เมตร 

 

 

 

 

 

back

 

 

 

 

พื้นที่/ภูมิอากาศ

978 ตร.กม. /มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และ ฤดูร้อน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

back

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 67,766 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 33,904 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 33,862 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 70 คน/ตร.กม.

 

                                

                                                  ข้อมูล ปี 2551

 

 

back

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่


1)วัดพระสามองค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าดี ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร
2)หาดสร้อยสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7บ้านปากบางเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร
3)นำ้ตกเขาสูง ตั้งอยู่หมู่ที่4 บ้านใหม่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร
4) เกาะขาม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านปากบางสะกอม ตำบลเทพา จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 22 กิโลเมตร
5) หาดเขาลล้อน,หาดเขาเขียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปากบางสะกอม ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงข ลาห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร
6) เกาะแลหนัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตรรายชื่อโรงแรม ได้แก่


1) เทพา บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 255 หมู่ที่ 4 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โทร.074-325551-2,074-325272,081-2308078,081-2304094 โทร. 074-325272 จำนวน 28 ห้อง ราคา 1,200-4,000 บาท
2) ลีลา รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 311 หมู่ที่1 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โทร.074-329116-7,089-9750198,081-8989064 โทรสาร 074-312267 จำนวน 70 ห้อง ราคา 600-1,800 บาท
3) ขาวทอง รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 2601 หมู่ที่ 7 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โทร. 074-325292,081-9596454 จำนวน 12 ห้อง ราคา 500 บาท
4) สะกอม เบย์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 291 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โทร.081-2771202 จำนวน 6 ห้อง ราคา 700 บาท
5) สะกอม คาบานา ตั้งอยู่ที่ 8 ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โทร. 081-2130506 จำนวน 14 ห้อง ราคา 800-1,000 บาท
  

 

 

 

back

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอำเภอ

 

ชื่อ - นามสกุล

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์

ที่อยู่ (บ้านพัก)

-

หมายเลขโทรศัพท์

074-376560,376382

โทรศัพท์มือถือ

081-8987677

อีเมล์นายอำเภอ

-

เว็บไซต์อำเภอ

www.amphoe.com

 

 

 

 

 

 

back

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพหลัก

 

 

เกษตรกรรม ประมง ค้าขาย

 

 

 

 

back

    

 

 

 

 

 

 

OTOP


ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

กะปิเทพา นางสุนีย์ หัดขะเจ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 2 บ้านพระพุทธ ต.เทพา อำเภอเทพา จังหวัด สงขลา โทร.01-8988344

หมายเหตุ: 5 ดาว ระดับภาคชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ปลากะตักอบแห้ง บ้านพระพุทธ ต.เทพา อำเภอเทพา จังหวัด สงขลา โทร.01-8988344

หมายเหตุ: 3 ดาว ระดับภาคชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

น้ำผึ้ง บ้านปริก ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โทร.09-5965954

หมายเหตุ: 4 ดาว ระดับภาคชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

น้ำกระเจี๊ยบพร้อมดื่ม บ้านลำไพลตก ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โทร.074-478389

หมายเหตุ: 3 ดาว ระดับภาค