อาจารย์ อนันต์ ครับๆ

 

 

 

อาจารย์ อนันต์  พงศ์ประยูร

ครูกับนักศึกษาที่ครูรับผิดชอบในฐานะ

1.ครูที่ปรึกษา คือ สทส.2/1

2.ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

   คือ สทส.1/1-2, สทส.2/1-2

3.ครูผู้สอน วิชา

3.1 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คือ สออ.1/1-2, สอค.1/1-2, สอท.1/1-2

3.2 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ 1 คือ สอค.2/1-2, สอค.2/3 เพิ่มเติม

ที่อยู่ปัจจุบัน: 7/15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110


มือถือ: 086-9600-609

ที่ทำงาน: 074-212300( ext:401) Fax: 074-212301

Email: anan@htc.ac.th , poanan@gmail.com

Tuesday, 22/07/08 14:34

กลับสู่หน้าหลัก