สะบ้าย้อย

นายอำเภอ

ชื่อ - นามสกุล   นายปรีชา ดำเกิงเกียรติ

หมายเลขโทรศัพท์   0-7437-7024

อีเมล์นายอำเภอ   m90060001@dopa.go.th, suvech.tha@chaiyo.com

 

ประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น   รวม 60,472  คน

จำนวนประชากรชาย   รวม 30,455  คน

จำนวนประชากรหญิง   รวม 30,017 คน

ความหนาแน่นของประชากร   70.91 คน/ตร.กม.

 

 

วัดถ้ำตลอด
วัดถ้ำตลอด ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำตลอด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย ประมาณ 25 กม. ตามถนนสาย รพช. (ต.สะบ้าย้อย-ต.เขาแดง) วัดถ้ำตลอด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณวัดมีถ้ำสวยงามมาก เรียกกันว่า “ถ้ำตลอด” มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ ผ่าผ่านทะลุออกไปอีกฟากหนึ่งของภูเขา บริเวณถ้ำมี 3 คูหา มีพระพุทธรูปเก่าแก่ สร้างด้วยไม้โบกปูนซีเมนต์ มีอายุหลายร้อยปีมาแล้วตามหลักฐานการจัดตั้งวัดแห่งนี้ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2219 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา นับตั้งแต่ พ.ศ. 2275 เป็นที่เคารพนับถือของราษฎรโดยทั่วไป มีพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางไสยาสน์ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ประมาณ 100 องค์ และยังมีรูปยักษ์ขนาดใหญ่ สูง 6 เมตร ยืนอยู่หน้าถ้ำ สำหรับบริเวณถ้ำมีอากาศร่มรื่นเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

 

 

ถ้ำรูนกสัก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย ประมาณ 14 กม. (ตามถนนสาย รพช. ต.สะบ้าย้อย-ต.เขาแดง) ระหว่างทางจะมีป้ายด้านขวามือแสดงเส้นทางเข้าไปยังถ้ำรูนกสัก ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง มีลำธารไหลผ่านกลางถ้ำ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างลักษณะต่างๆ มากมาย เป็นถ้ำที่ทะลุกัน ยาวประมาณ 300 เมตร บางตอนของถ้ำมืดและบางตอนสว่าง การเดินทางเที่ยวถ้ำแห่งนี้ต้องปีนป่ายซอกหินลาดชันเล็กน้อย แต่ไม่เหนื่อยมากนัก เพราะการเดินทางทุกย่างก้าวผ่านธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และงดงามยิ่ง

 

 ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP   ส้มแขกแคปซูล

สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์    ม.5 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90110

 

 

อาชีพ

อาชีพหลัก   ด้านเกษตรกรรม คือ ทำสวนยางพารา, สวนผลไม้

อาชีพเสริม   ประชากรจะรวมกลุ่มนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นสินค้า
 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

 

back